Mental tränare & Coach

Har du funderat på…

– Det är ditt förhållningssätt till det du ska göra som styr hur du upplever det, om du ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.

– Kan du förändra ditt sätt att se på ”tråkiga” saker har du i samma stund ändrat ditt liv!

– Notera vilka ord du använder; Ofta är det så att själva ordvalet i sig hindrar dig eftersom det föder så många negativa tankar!

– Samma tänkande som fört dig dit du just nu befinner dig kommer inte  att föra dig dit du vill komma.

Mental tränare och livscoach i Kalmar

Livscoach

Sedan starten har jag hållit kurser, föredrag och seminarier inom mental coaching och NLP coaching i större delar av Sverige. Jag har arbetat som mental tränare för allt från organisationer och föreningar till olika former av företag och institutioner samt idrottslag och klubbar.

Jag arbetar som mental tränare och livscoach på både individuell nivå samt för hela idrottslag eller företag.
Jag har lång erfarenhet av både undervisning och mental coaching. Jag håller föreläsningar på allt från 30 minuter till heldagars seminarier och kurser som sträcker sig över flera månader.

Under mina föreläsningar fokuserar jag på mental coaching och positivt tänkande med hjälp av NLP coaching där jag både tittar på vad man kan åstadkomma på individnivå mn även på hur man bygger lyckade team. Jag håller även kurser inom stress och konflikthantering.

Då jag har lång erfarenhet inom mitt område kan jag enkelt anpassa mina föreläsningar precis efter ert företag eller förenings behov och målsättningar. Jag har även färdiga koncept för kickoffer och andra former av arrangemang.

Utbildad inom NLP coaching och mental coaching

Jag har min grund som mental tränare från Skandinaviska ledarhögskolan i Örebro. Detta är en utbildning på 200 units vilket motsvarar 60 högskolepoäng och består av två delar. PUMPT – personlig kompetensutveckling genom mental träning och PLT – Person, Team och Ledarutveckling.

Denna grund har jag sedan byggt på genom åren med Prestationsutveckling genom mentala processer (90 högskolepoäng), Pedagogik (75 högskolepoäng), båda vid högskolan i Kalmar, samt diverse specialkurser däribland retorik.
Jag är dessutom licensierad NLP coach – diplomerad och certifierad coach enligt ICF, International Coach Federation.

Just nu läser jag en kurs om 30 högskolepoäng i Mental träning vid högskolan i Kalmar som beräknas vara klar 2010.
Efter att ha arbetat med mental träning och coaching på TBV i Kalmar län i över nio år bestämde jag mig år 2002 för att det var dags att starta eget och bildade då företaget Maria Kehagia.

ACC - certifierad coach

NLP Cert
Betyg

mariakehagia.se © 2015 • Mental Tränare & Coach

css.php