Mental tränare & Coach

Har du funderat på…

– Det är ditt förhållningssätt till det du ska göra som styr hur du upplever det, om du ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.

– Kan du förändra ditt sätt att se på ”tråkiga” saker har du i samma stund ändrat ditt liv!

– Notera vilka ord du använder; Ofta är det så att själva ordvalet i sig hindrar dig eftersom det föder så många negativa tankar!

– Samma tänkande som fört dig dit du just nu befinner dig kommer inte  att föra dig dit du vill komma.

Självförtroende självkänsla

Jag satt härom kvällen och funderade lite över Självförtroende och självkänsla om vad som är vad, när det är på detta sätt och hur vi kan förbättra dessa båda områden som är av så stor vikt i allt vi gör och stöter på.
Självkänslan är, skulle man kunna säga, upplevelsen av sig själv och sitt eget värde. Det vill säga; hur bra vi känner oss själva och hur vi upplever det vi vet om oss själva. Med denna utgångspunkt blir självkänslan kärnan i vårt psykiska jag vilket oftast är rätt bestående.
Ser vi å andra sidan på självförtroendet så handlar det mer om att vad vi kan och hur vi förhåller oss till detta. Saker som vi är duktiga på – och det faktum att vi verkligen tror och har förtroendet för att vi ”är duktiga” på det. Självförtroendet är mer benäget att varierar beroende på omgivande situation och krav. Vissa dagar och vid vissa tillfällen eller i rätta miljöer är självförtroendet starkt och oövervinnligt – detta ofta i situationer vi klarar av, där vi har full kontroll.
Ibland kan dock självförtroendet vara svagare och vi kanske känner att något fattas oss i denna situation eller i denna miljö. Du kan exempelvis ha ett starkt självförtroende med dina arbetskamrater men ett sämre när du träffar din chef.
Självkänslan och självförtroende är av olika karaktär, men har ändå flera sammanknytningspunkter. En stark självkänsla hjälper oss i de situationer vårt självförtroende är sämre. Men om det alltför ofta uppstår situationer då vi upplever att vi inte kan hantera något och därmed ofta får känna känslan av att inte räcka till kan även vår självkänsla bli svagare.
För att hjälpa sig själv eller andra att skapa en starkare självkänsla och/eller självförtroende bör man ha följande tankar med sig:
Självkänslan byggs upp genom att bli bekräftad som person, älskad och bemött som den unika person man är oavsett de eventuella brister man har.
Självförtroende är av mera pedagogiskt art och byggs upp av att bli bemött och utmanad med lämpliga uppgifter och krav som personen i fråga kan hantera och klara av.

Kommentera

mariakehagia.se © 2015 • Mental Tränare & Coach

css.php