Mental tränare & Coach

Har du funderat på…

– Det är ditt förhållningssätt till det du ska göra som styr hur du upplever det, om du ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.

– Kan du förändra ditt sätt att se på ”tråkiga” saker har du i samma stund ändrat ditt liv!

– Notera vilka ord du använder; Ofta är det så att själva ordvalet i sig hindrar dig eftersom det föder så många negativa tankar!

– Samma tänkande som fört dig dit du just nu befinner dig kommer inte  att föra dig dit du vill komma.

Positivt Tänkande

Hej på er

Positivt tänkande är så mycket mer än att bara gå runt och vara glad . Att tänka positivt innebär inte att man alltid är glad eller att det inte finns dagar som man bara vill slippa gå ut. Positivt tänkande innebär att man i varje läge försöker se en lösning, en möjlighet som är av positiv karaktär.

Det kan vara att man ser en lång kö i affären som en möjlighet att hinna kika i tidningen istället för att irritera sig på tidsförlusten, det kan vara att som fotbollsspelare fokusera på målet i stället för att undvika målvakten. i stora drag handlar det om att undvika ordet INTE i vårt dagliga tal och tänkande.

Begreppet positivt tänkande har under senare tiden används felaktigt och blivit uttjatat att många idag reagerar väldigt negativt på uttrycket. Det har ofta använts på ett sådant sätt som gör att man kan tro att det enbart handlar om att vi ska låtsas och ljuga för oss själva, att vi ständigt ska gå omkring som idel solsken, glada och uppåt, att detta då ska lösa alla problem.

Tittar man istället på uttryckets ursprungliga betydelse blir det lättare att förstå vad som menas. Engelskans positive betyder förutom positiv också säker och övertygad. Och det är precis det som positivt tänkande handlar om. Du tänker, fokuserar på det du vill ska ske, det du önskar. Inte det värsta som eventuellt kan hända. Positivt tänkande är inget slött betraktande av det som sker där du tror att allt ska fixa sig.

Att tänka positivt är att tänka på det du önskar, att tänka negativt är att tänka på det du inte önskar eller är rädd för ska hända. Det handlar dock inte om att förneka verkligheten. Man ska självklar erkänna att det finns problem och begränsningar, men att dessa är till för att lösas, det gäller att se möjligheterna.

Under senare år har forskningen kunnat visa att många som lider av depressioner gör det på grund av att de inte fokuserar på det positiva i livet. De koncentrerar sig istället på det som är dåligt eller som möjligen kan visa sig bli det. Många gör det säkert som ett skydd mot besvikelser. Den som tänker negativt förväntar sig inget gott och blir då naturligtvis inte heller lika besviken när något negativt inträffar, för ”det hade man ju redan räknat ut”. Men då gäller det att vända detta tänkande och se vad man får ut av det, livet blir bra tråkigt och meningslöst när den entusiasm och energi som positivt tänkande för med sig, går förlorad.

Positivt tänkande är precis som mentalt träning eller vilken annan färdighet som helst, något som man kan träna upp. Varje dag tänker man tusentals tankar, om många av dem är uppgivna och negativa är det självklart att det påverkar ditt liv och hur det kommer att utvecklas,
för vår hjärna kan inte skilja på fantasi och verklighet utan gör om de tankar och bilder som man bär med sig i huvudet till den veklighet vi lever i. Det är alltid du som väljer dina tankar och du kan alltid välja hur du ser på en situation eller händelse i livet, positivt eller negativt. Alla skapar vi vår egen verklighet genom de tolkningar vi gör av det som händer runt omkring oss.
Att ändra sina attityder och inställningar är dock något som tar tid, det är som vanlig träning, man märker inte resultatet omedelbart. Men när du ändrar ditt fokus, dina tankar och känslor, när du börjar fokusera på det positiva i tillvaron kommer det mesta att bli lättare. Därmed inte sagt att problem inte kommer att uppstå, men man kommer att kunna bemöta dem på ett helt annat sätt. För att komma dit måste man först bli medveten om i vilka situationer de negativa tankarna tar över, hur de känns och fundera ut vilka tankar du skulle vilja ha istället. När detta är uppnått kan man börja automatisera det positiva tänkandet så att det blir en lika naturlig del som att gå upp på morgonen och klä på sig.
Något som hjälper till att nå denna automatiserade hantering är något som kallas affirmationer, vilket kan vara ord, bilder eller meningar som man antingen säger till sig själv vis vissa tillfällen eller tittar på och läser då man går upp på morgonen. Gör man detta tillräckligt ofta kan det med lite tur kan det bli en ”självuppfyllande profetia”. Exempel på sådana affirmationer är;

• Jag kommer att klara av detta jobb.

• Jag kommer att lyckas med det jag företar mig.

• I dag kommer allting att gå bra.

• I mår jag jättebra.

• Jag är bra precis som jag är.

• Sätt upp bilder på mål som du vill nå, och fokusera på att du snart är där.

© Maria Kehagia

Kommentera

mariakehagia.se © 2015 • Mental Tränare & Coach

css.php