Mental tränare & Coach

Har du funderat på…

– Det är ditt förhållningssätt till det du ska göra som styr hur du upplever det, om du ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.

– Kan du förändra ditt sätt att se på ”tråkiga” saker har du i samma stund ändrat ditt liv!

– Notera vilka ord du använder; Ofta är det så att själva ordvalet i sig hindrar dig eftersom det föder så många negativa tankar!

– Samma tänkande som fört dig dit du just nu befinner dig kommer inte  att föra dig dit du vill komma.

Positiv Coaching

Hejdet var ett tag sedan. Jag utbildar mig till certifierad coach och under utbildningens gång var det mycket saker som kom upp som jag måste jobba vidare med.

Men nu vidare till positiv Coaching

Tänk på att du själv är en produkt av dina egna tankar. Har du en positiv uppfattning om dig själv kommer dina medmänniskor att bemöta dig positivt. Har du en negativ uppfatttning om dig själv kan du inte räkna med att få någon större uppskattning från omvärlden. Det är därför viktgt att du tränar dig att ha en positiv uppfattning om dig själv och vad du gör.

Tänk också på att vi tänker i bilder och inte i ord. De ord och meningar du säger framkallar bilder hos den du pratar med.Man kan säga att den som pratar är en slags projektor som framkallar bilder i sin och mottagarens hjärna. Det är viktigt att du projicierar positiva bilder hos dig själv och din omgivning. Säger du tyvärr har vi fått problem så spelas det upp en tråkig film men om du istället säger att vi står inför en spännande uppgift så lösgör detta resurser och framkallar entusisasm hos människor.

Positiva ord och tankar skapar positiva bilder och positiva bilder skapar resurser och entusiasm.

Känner du dig inte särkilt pigg när du vaknar på morgonen försök att ge dig själv angenäma fantasier. Suggerera dig till att tänka att det kommer att bli en fin dag. Du ska se att din sinnesstämning snart känns bättre.

Tänk på att idag är första dagen av resten av ditt liv och att det är du själv som regisserar fortsättningen. Är du inte nöjd med hur har det så får du nu en chans till förändringar. Ta den!

Det är alltså du som kan bestämma över din hjärna. Det är bara du som bestämmer hur du ska tänka.

Ha det gott och lev väl

(c) Maria Kehagia

Kommentera

mariakehagia.se © 2015 • Mental Tränare & Coach

css.php