Mental tränare & Coach

Har du funderat på…

– Det är ditt förhållningssätt till det du ska göra som styr hur du upplever det, om du ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.

– Kan du förändra ditt sätt att se på ”tråkiga” saker har du i samma stund ändrat ditt liv!

– Notera vilka ord du använder; Ofta är det så att själva ordvalet i sig hindrar dig eftersom det föder så många negativa tankar!

– Samma tänkande som fört dig dit du just nu befinner dig kommer inte  att föra dig dit du vill komma.

Mental träning

Syftet med mental träning är att stärka din personliga utveckling vilken ligger till grund för väldigt mycket i din vardag. T.ex. din inställning, dina vanor, ditt sätt att fungera i livet, arbetet eller inom idrotten.

Genom effektiv inlärning av dina mentala färdigheter bygger du upp din mentala kapacitet till högsta möjliga nivå, vilket leder till en positiv utveckling vare sig det handlar om de fysiska, sociala eller mentala förmågorna.
Mental träning innebär att vi arbetar med den medvetna psykiska delen hos oss själva på ett kognitivt och utvecklande vis. Varje dag har vi människor tusentals mentala processer som tankar, bilder och känslor, vissa som vi är medvetna om vissa som förekommer bortom vårt medvetande. Dessa känslor eller tankar påverkar vår kropp, vårt psyke och vårt sinneslag.

Även känslor påverkar kroppen direkt eller indirekt, det vet alla som någon gång varit riktigt kära eller upprörda/arga över någonting, i dessa handlar man oftast inte rationellt utan impulserna styr, ofta med oönskade resultat till följd. Mental träning innebär bl.a. att få kontroll över de mentala processer som styr vårt dagliga liv och påverkar vår kropp och våra sinnen på ett positivt och målinriktat sätt. Att rikta all vår energi mot det eller de mål som vi vill uppnå både för dagen samt på sikt. Att förstärka det som vi redan är bra och gör det ännu bättre samt att minimera det som vi gör mindre bra.

Den största orsaken till att vi inte lyckas med saker som vi vill uppnå är rädslan för att misslyckas eller en dålig tilltro på sin egen förmåga. Du inbillar dig att du inte kan din inre värld fylls med bilder av hur du misslyckas och hur det då kommer att kännas.

Merparten av de begränsningar som vi sätter upp är inte alls sanna eller ouppnåeliga. De baserar sig på negativ information som vi tagit till oss och accepterat som sann. Det är detta som är faran eller möjligheten, när man väl accepterat något som sant så gör tankarna resten. Tankarna kan med andra ord hjälpa eller stjälpa dig allt beroende på hur du programmerar ditt liv och dina tankar.

© Maria Kehagia

Kommentera

mariakehagia.se © 2015 • Mental Tränare & Coach

css.php