Mental tränare & Coach

Har du funderat på…

– Det är ditt förhållningssätt till det du ska göra som styr hur du upplever det, om du ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.

– Kan du förändra ditt sätt att se på ”tråkiga” saker har du i samma stund ändrat ditt liv!

– Notera vilka ord du använder; Ofta är det så att själva ordvalet i sig hindrar dig eftersom det föder så många negativa tankar!

– Samma tänkande som fört dig dit du just nu befinner dig kommer inte  att föra dig dit du vill komma.

Kalmarposten krönika inför nya året

Begreppet positivt tänkande har under senare år används i alla tänkbara sammanhang, både riktigt och felaktigt, och därav blivit ett något uttjatat begrepp som många idag reagerar väldigt negativt på. Många gånger kan man se att positivt tänkande nästan blir som en synonym till ett tillstånd där vi ska låtsas och ljuga för oss själva, där vi ständigt ska gå omkring som idel solsken, glada och uppåt, att detta då ska lösa alla problem.Tittar man istället på uttryckets ursprungliga betydelse blir det lättare att förstå vad som menas. Engelskans positive betyder förutom positiv också säker och övertygad och det är precis detta som positivt tänkande handlar om. Du tänker, fokuserar på det du vill ska ske, det du önskar, i stället för att hänga upp dig på det värsta som eventuellt kan hända. Positivt tänkande är inget slött betraktande av det som sker där du tror att allt ska fixa sig, det är ett aktivt och medvetet agerande och långsiktigt planerande.

Positivt tänkande är precis som mentalt träning eller vilken annan färdighet som helst, något som man kan träna upp. Varje dag tänker man tusentals tankar, om många av dem är uppgivna och negativa är det självklart att det påverkar ditt liv och hur du mår i en negativ riktning.

Att tänka positivt är att tänka på det du önskar, att tänka negativt är att tänka på det du inte önskar eller är rädd för ska hända. Det handlar dock inte om att förneka verkligheten. Man ska självklart erkänna att det finns problem och begränsningar, men att dessa är till för att lösas, det gäller att se möjligheterna.
Många av de människor som tänker negativt lägger istället sin energi på det som är dåligt eller som möjligen kan visa sig bli det. Många gör det säkert som ett sorts skydd mot besvikelser. Den som tänker negativt förväntar sig inget gott och blir då naturligtvis inte heller lika besviken när något negativt inträffar, för ”det hade man ju redan räknat ut”. I detta läge gäller det att försöka vända detta tänkande och se vad det för med sig.

Då våra hjärnor till stor del hanterar våra dagliga sysslor med en stor portion automatik så kommer ett konstant negativt tänkande att leda till ett ökat antal negativa händelser, medans ett positivt tänkande leder till motsatsen. Låt oss ta ett exempel: nu är det relativt halt ute och en person med pessimistiskt tänkande kanske tänker att ” jag kommer säkert att halka” och när han/hon går ut så, mycket riktigt, halkar han/hon. En person som istället tänker positivt skulle i stället tänka i termer som ”om jag nu bara går försiktigt kommer detta att gå bra” vilket det då oftast också gör.

Nu inte sagt att den negativa alltid kommer halka och den positiva aldrig kommer att göra det men utan det jag vill poängtera är att en negativ tankebild helt klart oftare kommer att leda oss till negativa händelser medan en positiv bild oftare kommer att leda oss till positiva händelser för våran hjärna strävar hela tiden efter att göra det vi ”vill”
eller tänker.

Jag får denna tid på året ofta frågan hur man ska hantera och lyckas med sina nyårslöften. Svaret på detta är relativt enkelt.
För det första: ge löften som DU vill hålla inte sådan som andra tycker du ska uppfylla.
För det andra: se till att de löften som du ger är nåbara, blir de för stora eller omfattande kommer de bara att tynga dig och uppfattas som måsten och då bli av en negativ art
För det tredje: försök att dela in löftet i mindre delar, t.ex. om du ska börja träna och gå ner i vikt så sätter du dellöften att första månaden börja promenera tre gånger i veckan och att skippa bullen till fikat för att längre fram skapa kontinuerligare träningsscheman och kanske kostprogram. De små stegen kommer då att sporra dig att ta nästa och nästa och nästa steg för att till slut ha skapat den positiva automatik jag tidigare nämnde.
Så till nästa gång, försök finna delar som du vill uppnå. Det kan vara både privat eller på arbetet. Dela sedan upp detta mål i mindre delar och försök planera en rimlig tidsram för att nå dit.

God fortsättning och många positiva tankar på det nya året,

/Maria

Kommentera

mariakehagia.se © 2015 • Mental Tränare & Coach

css.php